FAQ - często zadawane pytania

Rodzaj usterki

Prawdopodobna przyczyna

Sposób rozwiązania

Brak wyświetlania na sterowniku elektronicznym

Brak sieci 230V, sterownik nie włączony do sieci, uszkodzony bezpiecznik

Włączyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego,  sprawdzić czy w gniazdku jest napięcie, wymienić bezpiecznik w sterowniku

Wyświetla się „BŁĄD PODAJNIKA” na sterowniku

- nie kręci się silnik motoreduktora

- nie podłączony czujnik ruchu podajnika

-źle ustawiony lub źle założony czujnik ruchu podajnika

- sprawdzić podłączenie wtyku zasilania silnika motoreduktora do odpowiedniego gniazda

- sprawdzić bezpiecznik w sterowniku

- jeśli silnik „buczy” a nie kręci się (na sterowniku musi być wyświetlane „ŁADOWANIE”) prawdopodobnie zablokowany podajnik – wyłączyć sterownik z sieci i oczyścić podajnik; możliwy także uszkodzony kondensator w silniku – wymienić kondensator

-sprawdzić podłączenie czujnika ruchu podajnika do sterownika elektronicznego (cienki szary kabel)

- sprawdzić, czy czujnik ruchu podajnika znajduje się w odległości ok. 1 mm od mimośrodu motoreduktora

 

Nie kręci się dmuchawa

-moc dmuchawy ustawiona na 0%

-nie podłączona dmuchawa do sterownika

-uszkodzony kondensator w silniku dmuchawy

-ustawić wyższą moc dmuchawy

-sprawdzić podłączenie wtyku dmuchawy do odpowiedniego gniazda w sterowniku

-wymienić kondensator w dmuchawie

Kocioł nie osiąga zadanej temperatury lub osiąga ją bardzo powoli

-za mała kaloryczność paliwa

-zbyt mała dawka podawanego paliwa

-zbyt mała częstość podawania paliwa

-za mała moc dmuchawy

-silnie zabrudzony kocioł i podajnik paliwa

-uszkodzony podajnik paliwa na skutek braku czyszczenia lub użycia nieprawidłowego paliwa

-zmienić paliwo na inne o większej kaloryczności

-wkręcić śrubę regulacji dawki paliwa na prowadnicy górnego tłoka

-zmniejszyć na sterowniku parametr [1]„PRZERWA PODAWANIA PRACY”

-zwiększyć moc dmuchawy (parametr na sterowniku [2] „WYDAJNOŚĆ DMUCHAWY”)

-wyczyścić kocioł i podajnik paliwa

-skontaktować się z serwisem (mechaniczne uszkodzenie podajnika paliwa – naprawa serwisowa odpłatna)

Do popielnika spada rozżarzone paliwo

-zbyt duża częstość podawania paliwa

-zwiększyć na sterowniku parametr [1] „PRZERWA PODAWANIA PRACY”

 

Komin za bardzo się rozgrzewa

-zbyt duża moc dmuchawy

-zmniejszyć na sterowniku parametr [2] „WYDAJNOŚĆ DMUCHAWY” do momentu osiągnięcia przez płomień koloru jasnożółtego; czerwony płomień z dymiącymi końcówkami oznacza zbyt małą ilość powietrza, intensywnie biały kolor płomienia oznacza zbyt dużą ilość powietrza (korekt należy dokonywać tylko w trybie PRACA; nigdy w trybie ROZPALANIE lub NADZÓR)

Wygasa w kotle podczas podgrzewania tylko cwu (centralne ogrzewanie wyłączone) TRYB LETNI

Zbyt długi czas pomiędzy kolejnymi podaniami paliwa w trybie NADZÓR

-zmniejszyć na sterowniku parametr [6] PRZERWA PODAWANIA NADZORU.

Parametr dostępny w trybie instalatora – patrz instrukcja sterownika.

Duże spieki żużla i/lub niedopalony węgiel w popielniku kotła podczas podgrzewania tylko cwu (centralne ogrzewanie wyłączone) TRYB LETNI

Zbyt krótki czas pomiędzy kolejnymi podaniami paliwa w trybie NADZÓR

-zwiększyć na sterowniku parametr [6] PRZERWA PODAWANIA NADZORU.

Parametr dostępny w trybie instalatora – patrz instrukcja sterownika.

Znacznie przekroczona temperatura osiągnięta przez kocioł podczas podgrzewania tylko cwu (centralne ogrzewanie wyłączone) TRYB LETNI

Zbyt krótki czas pomiędzy kolejnymi podaniami paliwa w trybie NADZÓR

-zwiększyć na sterowniku parametr [6] PRZERWA PODAWANIA NADZORU.

Parametr dostępny w trybie instalatora – patrz instrukcja sterownika.